Tłumaczenie dokumentacji

W ramach usług tłumaczeniowych zapewniamy tłumaczenie dokumentacji różnego rodzaju z języka angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na język angielski. Są to m.in. tłumaczenia sądowe, naukowe i techniczne. Obsługujemy Klientów prywatnych oraz firmowych, a także instytucje, w tym państwowe, którym zapewniamy najwyższą jakość przekładu, bezbłędną translację oraz terminowość. Gwarantujemy także pełną poufność przekazanych danych.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne zwykłe, które nie mają charakteru prawnego. Są to np. książki, notatki, prace naukowe, opisy medyczne itd. Właścicielką biura jest Ewa Ożga, która jest tłumaczem przysięgłym. Dlatego też może wykonać tłumaczenia uwierzytelnione, takie jak:

  • akty urodzenia,
  • akty notarialne,
  • korespondencja handlowa,
  • kontrakty i umowy,
  • dokumenty samochodowe,
  • dyplomy,
  • zaświadczenia,
  • inne dokumenty prawne.

długopis w dłoni

Tłumaczenie przysięgłe, oprócz przetłumaczonego dokumentu, zawiera także oświadczenie tłumacza przysięgłego o zgodności z oryginałem lub kopią. Zawiera numer repertorium tłumacza oraz datę i miejsce wykonania tłumaczenia. Opatrzone jest pieczęcią urzędową.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.


osoba z długopisem i kartką